Lekcija- nodarbība "Ievads Sakrālajā ģeometrijā"

Rietumu Ezoterijas skolā, sestdien, 2013. gada 19. janvārī, Rīgā, Ādmiņu ielā 4A.

Saturs.

I. Teorētisks ievads, izklāsts un fakti.

Kas ir Sakrālās ģeometrijas mācība? Vai tā ir filosofija vai prakse? Uz kādiem principiem tā balstās? Kas ir neverbāli izteiksmes līdzekļi? Kā atspoguļot idejas, formas, domas...Ezoterika un eksoterika.

Sakrālās ģeometrijas izcelsme aizvēsturē, vēsturiskās liecības, tagadne. Senā Ēģipte. Pitagors un Platons Antīkajā Grieķijā. Vitrūvijs Romas impērijā. Renesanses meistari. Kvantu fizika un tās filosofiskā bāze- tetraktija.

Kosmogonija un metafizika Svētās ģeometrijas skatījumā. Absolūts, Dievs, Dievības, utt.

Kosmosa Radošās Dabas plāns. Vai pastāv kopīgs raksts, paraugs, modelis, matrica? Rīkstniecība un ēterisko plānu enerģiju raksti. Principi, uz kuriem balstās izpaustā pasaule: dimensijas, proporcijas, saknes.

II. Praktiski piemēri un ezoteriskā būtība.

Praktiska Svētās ģeometrijas diagrammu zīmēšana. Kāds mehānisms sāk strādāt, zīmējot diagrammas ar savu roku? Metodes. Gaismas ģeometrija, mūzika, arhitektūra, vizuālās mākslas- kādas ir kopsakarības?

Punkts un aplis- Absolūta atribūti. Formveides secība Sakrālās ģeometrijas zīmējumos. Trīsstūris- Garīgās Pasaules atspoguļojums. Kvadrāts- Izpaustās Pasaules simbols. Piecstūris- Cilvēks ar saviem pieciem Principiem. 

III. Jautājumi un atbildes.

Piezīme. Interesentiem vai grupai vēlams balts papīrs (A4), zīmulis, taisnleņķa trīsstūris un cirkulis.

Lekciju vada: Kaspars Rikards, diplomēts arhitekts. Vairāk informācija šeit: www.sakralageometrija.lv