Latvijas Antroposofiskās biedrības mājaslapa

Rietumu Ezoterijas Skola

Rietumu Ezoterijas Skolu pieaugušajiem ir dibinājusi Latvijas Antroposofiskā Biedrība 2005.gadā. Tās mērķis ir sniegt padziļinātas antroposofijas zināšanas gan antroposofiskās biedrības biedriem, tā arī citiem interesentiem. Mācību programma ilgst 3 gadus.
2009.g. 23.maijā Rietumu Ezotērijas Skolā notika svinīgs pirmais izlaidums. 14.studenti saņēma apliecības par trīsgadīga mācību kursa absolvēšanu.

 Svinīgais pasākums sākās ar kopīgi izpildītu eiritmiju pasniedzējas Gunas Doniņas vadībā. Pēc tam sekoja attiecīgās vārsmas lasījums no R.Šteinera dvēseles kalendāra. Tad studentiem tika izsniegtas apliecības par trīsgadīga mācību kursa beigšanu.
 Pēc apliecību izsniegšanas klātesošie pasniedzēji teica uzrunas.
Pasniedzēji izstāstīja, kā Skola radās. Viņi atzīmēja, ka Skola jau zināmu laiku bija sajūtama garīgajā pasaulē un bija nepieciešams pavisam nedaudz, lai Skolu inkarnētu fiziskajā plānā. Tika pieminēts arī tas, kāda ir antroposofiskās mācības ietekme uz cilvēka esamību pēc nāves un kā garīgo zināšanu apguve ietekmē cilvēka nākošās inkarnācijas. Tāpat tika uzsvērts arī tas, ka veiksmīga mācību norise varēja notikt tikai pateicoties pasniedzēju kopīgai garīgai sadarbībai un nopietnai pieejai mācībām, kas parasti sākās ar attiecīgu meditāciju iepriekšējā vakarā pirms gulētiešanas.
Dr.med.Māra Meijere informēja klātesošos par to, ka nākošajam mācību gadam viņa gatavo lekciju ciklu par fizisko slimību garīgajiem cēloņiem. Savas uzrunas noslēgumā Meijeres kundze uzaicināja visus klātesošos piedalīties antroposofiskajā vasaras nometnē, kurā veselīga atpūta tiks apvienota ar praktiskām garazinātniskam lietām.
Žurnālists un waldorfa skolotājs Džims Steilijs, (James Staley) no ASV, klātesošajiem izstāstīja par lekciju ciklu “Reinkarnācija un karma” kuru viņš gatavo nākošajam mācību gadam. Džims izstāstīja to, kā viņš savā dzīvē pats ir nonācis līdz padziļinātai reinkarnācijas un karmas izpratnei. Jau jaunībā viņš meklēja atbildes uz jautājumiem kas saistās ar ciešanu esamību. Kāpēc bieži ir tā, ka alkatīgie un nemorālie plaukst, bet godīgie cilvēki ir pakļauti ciešanām, kuras nāk no sfēras, kas nepaklaujas atsevišķa cilvēka kontrolei? Audzināts kristīgā vidē, Džims iesakumā mekleja atbildes uz saviem jautājumiem baznīcā. Tur viņš saņēma 3 veida atbildes:
Ikviens cilvēks ir grēcīgs, tāpēc viņš tiek no Dieva sodīts,
Dievs caur ciešanām pārbauda cilvēku, cik stipra ir viņa ticība un vai viņš paliks uzticīgs Dievam,
Ciešanu cēlonis ir iracionāls un cilvēkam neizprotams.
Tomēr saņemtās atbildes Džimu  neapmierināja un viņš sāka padziļināti studēt Rietumu filosofiju un pasaules vēsturi. Tomēr iesākumā šīs studijas arī nespēja dot apmierinošas atbildes uz eksistenciālajiem jautājumiem saistītiem ar ciešanu jēgu un cēloni. Džims pats sev bija izstrādājis pasaules uzskata sistēmu atbilstoši kurai viņš tajā laikā dzīvoja, ka kosmoss ir auksts un absolūti neieinteresēts cilvēkos. Tomēr cilvēkiem jābūt labiem vienam pret otru un jāapvienojas, lai kopīgi pārvarētu šīs dzīves grūtības un ciešanas. Studējot vēsturi Džims ar laiku ievēroja, ka pasaules vēsturei, neskatoties uz visu, tomēr piemīt sava veida morāles struktūra. Tās valstu iekārta, kuras ir alkatīgas un agresīvas, lai arī zināmu vēstures posmu tās it kā plaukst, tomēr agri vai vēlu tās tiek pakļautas destrukcijai. Tas pats notiek arī ar cilvēkiem. Tāpat var novērot labā un morālā, ārēji it kā sākumā nemanāmai, attīstībai pasaules vēstures gaitā. Ar šādu pasaules redzējumu viņš tolaik dzīvoja.  15 gadus strādājot par žurnālistu, vairākus gadus par ASV ziņu aģentūras The Associated Press ārzemju ziņu redaktoru līdz sasniedza 40 gadu vecumu. Tad Džima bērni sāka apmeklēt Waldorfa skolu Sakramento Kalifornijā. Tad arī Džims pirmo reizi iepazinās ar R.Šteinera mācību un tās netņemamu sastāvdaļu – mācību par reinkarnāciju un karmu Rietumu pasaules kontekstā.

Fiziķis- filosofs Dainis Ozoliņš uzaicināja visus beidzējus vēlreiz noklausīties viņa mācību kursu, kura galvenā tēma ir okultā simbolika. Dainis arī sacīja, ka viņš nākošā mācību gada kurss būs pilnībā pārstrādāts ar daudzām jaunām tēmām un praktiskiem vingrinājumiem apziņas paplašināšanai.

Absolventi savukārt pateicās Skolas administrācijai par pārdomāto  mācību programmu un mācību norises organizāciju. Vairāki bijušie studenti veltīja sirsnīgus vārdus atsevišķiem pasniedzējiem, kuru mācītie priekšmeti viņiem ir bijuši īpaši tuvi. Kā neliela pateicības zīme pasniedzējiem tika pasniegti skaisti ziedi. Savukārt absolvente Ilze Nuķe, kura ir arī fitoterapeite un ārstniecisko tēju speciāliste, katram pasniedzējam dāvāja viņam īpaši pagatavoto, pašas vākto zāļu tēju maisījumu.

Gan pasniedzēji, gan studenti veltīja sirsnīgus vārdus Skolas administratīvā aparāta vadītājām Valdai un Anitai. Ar pateicību tika atzīmēts lielais darbs, kuru Valda un Anita ir ieguldījušas Skolas organizēšanā un rūpēs par mācību procesa veiksmīgu norisi.

Visiem Rietumu Ezotērijas Skolas absolventiem vienmēr būs iespējams apmeklēt visus Skolas pasākumus un mācību priekšmetus.

Pēc tam Skolas pasniedzēji savstarpēji pārrunāja vīzijas saistītas ar Skolas nākotni. Tika nolemts nākotnē mācību procesā vairāk iesaistīt vieslektorus no ārzemēm.

Pielikums:

Īss mācību priekšmetu uzskaitījums:

Meditācija;
Mācība par cilvēku un cilvēka biogrāfiju; 
Antroposofiskā medicīna, pasniedzēja Māra Meijere
Eiritmija, pasniedzēja Guna Doniņa,
Sakrālā ģeometrija, pasniedzēja Guna Doniņa
Simbolu mācība; pasniedzējs Dainis Ozoliņš
Apziņas evolūcija; pasniedzējs Džeims Steilijs

Reinkarnācija un karma; pasniedzējs Džeims Steilijs

Tāpat pie mums ir viesojušies vairāki vieslektori,
Dr.med.Klaus Doenges no Vācijas novadīja semināru pa tēmu “reinkarnācija un karma”, Dr.med.Inese Joksta nolasīja lekciju “Homeopātija un antroposofija”, Edijs Spāre – “R.Šteiners un mācība par zvaigznēm,” Dž.Steilijs – “R.Šteinera dzīves gājums”.
 
2009.gada maijā. 

Mūsu draugi

© Latvijas Antroposofiskā biedrība, 2004-2010. Materiālu pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta.